การรับประกัน(Warranty)

สินค้าทุกชิ้น ส่งฟรี! ทั่วประเทศ   รับประกันคุณภาพสินค้า
image

เก้าอี้นวดไฟฟ้า TOKUYO
  รับประกันหนัง 5 ปี มอเตอร์ 5 ปี

เก้าอี้นวดไฟฟ้า Toyoki (แบรนด์ในเครือ)
  รับประกันหนัง 2 ปี มอเตอร์ 5 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

1.ใบรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้า หรือตามวัน เดือน ปี ที่ระบุในใบรับประกัน
2. กรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่เนื่องจากสินค้ามีปัญหา กรุณาแจ้งกลับภายใน 7 วัน(นับจากวันส่งมอบสินค้า) หากเกินกำหนดทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งซ่อมตามปกติ
3. สินค้าในระยะรับประกันนี้ กรณีสินค้ามีปัญหาอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ และถูกวิธีตามคู่มือการใช้งาน ลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไหล่ต่างๆ
แต่ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่ง ค่าเดินทาง หรือส่วนต่างที่เกิดขึ้น
4. กรณีแจ้งซ่อมสินค้าที่สิ้นสุดระยะรับประกัน ค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ค่าขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลูกค้าจะต้องชำระเองทั้งหมด
5. สินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ในการดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทนสินค้าหรือดำเนินการ
ตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณีหากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วน
ที่มีปัญหาเท่านั้น
6. ในกรณีเกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของ
การซ่อมแซม บริษัทฯ จะทำการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเดียวกันทดแทนให้
7. ในกรณีที่สินค้าได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการรับประกันจะยังคงมีผลนับจากวันที่รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลา
นับจากวันที่ซ่อมแซมสินค้า
8. การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตเงื่อนไขของการรับประกันสินค้า
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจว่า สินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. หากมีการเปลี่ยนหรือโอนกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้า บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด และในกรณีเอกสารสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่ออกใบรับประกันให้ใหม่
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น


กรณีต่อไปนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

1. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม
2. รอยขีดข่วนต่างๆ รอยด่าง การเปื่อยยุ่ยที่เกิดจากเหงื่อ น้ำยา สารเคมีหรือเครื่องสำอางค์ รอยฉีกขาด ที่เกิดจากการถู ถูกกระแทก เก็บไว้ในอุณหภูมิสูง
เกินกำหนด เกิดจากตามสภาพอายุการใช้งาน หรือสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติทั่วไป การเปลี่ยนสีที่เกิดจากเหงื่อหรืออายุการใช้งาน
3. การชำรุดเสียหาย ที่เกิดจากสัตว์ แมลง ทุกชนิด
4. การชำรุดเสียหาย เพราะใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้ต่อเนื่องนานเกิน 60 นาที ถูกดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมโดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
5. ความเสียหายอันเกิดจากระบบไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้าอันไม่เหมาะสมกับระบบ กระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติจนทำให้เครื่องเสีย หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้า
6. ความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ถูกน้ำ หรือของเหลวทุกชนิด เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำมันต่างๆ ฯลฯ เข้าเครื่อง ระบบไฟฟ้า แผงวงจร
ระบบการทำงานภายใน จนทำให้เครื่องขัดข้องหรือเสียหาย
7. ความเสียหายของเบาะหนัง ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ของมีคมทุกชนิด น้ำยาซักฟอก และการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี ฯลฯ
*** หมายเหตุ ***
1. ระยะเวลารับประกันคุณภาพ มอเตอร์ 5 ปี ไม่รวมอะไหล่ชิ้นอื่นๆ
2. ระยะเวลารับประกันหนัง 5 ปี, 2 ปี เฉพาะหนังหุ้ม, เบาะ (ไม่รวมแผ่นรองศีรษะ และหมอนรองศีรษะ)
3. บริษัทฯ ปฏิเสธการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากลูกค้า ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือการผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดกับผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม หรือทรัพย์สิน
อันเนื่องมาจากการใช้งานสินค้าที่ชำรุดเสียหาย หรือจากการใช้งานในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามคู่มือวิธีการใช้งาน
4. เมื่อผลิตภัณฑ์ในระยะประกันเกิดชำรุด หรือเสียหาย และจำเป็นต้องได้รับการตรวจซ่อม กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ ให้ทราบเท่านั้น
5. กรุณาแสดงใบรับประกันผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง เมื่อท่านติดต่อแจ้งซ่อมกับทางบริษัท
6. หากเกินจากระยะรับประกัน หรือความเสียหายไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเองทั้งหมด ทั้งในส่วนของ
อะไหล่และการบริการทั้งหมดทุกกรณี


เครื่องนวดอื่นๆ

  รับประกัน 1 ปี

ลู่วิ่งไฟฟ้า
  รับประกัน 1 ปี

 

 ลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้ ที่นี่!

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้